Ingangspunten magische driehoekde betekenis en wat het oplevert

Image
  • eigenaarschap voelen gaat over de intrinsieke motivatie om je daadwerkelijk met iets te verbinden. Verantwoordelijkheid nemen en aanspreekbaar zijn hierop, is een natuurlijk gevolg.
  • feed yourself is een manier om een nieuw perspectief te krijgen op jouw blinde vlekken. Alles wat je opmerkt bij jezelf aan emoties, gedachten, gedrag en fysieke reacties, bij een ander of in je omgeving, in positieve of negatieve zin, kan je iets vertellen over jezelf. Kies je ervoor om te reflecteren op wat het met jou doet, dan pas je “feed myself” toe en transformeer je het.
  • intuïtie volgen is jezelf toestemming geven spontane invallen te volgen. Dit geeft je verdieping.
  • lichaam als instrument gebruiken we omdat het lichaam altijd in het nu is en dit een schat aan informatie herbergt. 
   Door je bewustzijn te vergroten op fysieke gewaarwordingen, lichaamshouding en bewegingen versnel je het bewustwordingsproces.
  • magie van nu is het fenomeen dat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren. 
   Alles wat binnen of buiten een gekozen setting opvalt noemen we richtingaanwijzers, hier aandacht op vestigen geeft richting.
  • niet weten zetten we in omdat wij daadwerkelijk niet weten wat dé oplossingsrichting is voor een ander. 
   Het niet weten erkennen en accepteren, geeft ruimte voor andere inzichten en perspectieven.
  • stap in meesterschap kun je op elk moment doen; voordat je begint ben je immers al meester! 
   Het gaat om de stap bewust te maken en te ervaren wat het je oplevert.
  • vrij zijn is de kunst vrij te zijn van oordelen over jezelf en van anderen, van sociale conventies en conditioneringen. 
   Je vergroot hiermee je speelruimte en transformeert je belemmeringen.
  • zelf oplossend vermogen is erop vertrouwen dat ieder mens vanuit eigen-wijsheid en eigen perspectief zelf oplossingen kan vinden. 
   Het brengt oplossingen die deze mens zelf kan uitvoeren of initiëren.

  De unieke begeleiding door Magisch Veldmeesters

  Als Magisch Veldmeesters werken wij met de magische driehoek. Onze werkwijze richt zich op het mens-zijn. Wij werken met de kracht van het Liefdesveld, alles mag er zijn en wordt spelenderwijs bewust, voelbaar en bespreekbaar. We staan voor transparantie en veiligheid.

  We gebruiken negen ingangspunten die wij ons eigen hebben gemaakt. Zij bepalen de kern van onze houding en ze hebben een dubbele functie. We passen ze toe in onze rol van begeleider en we nodigen de mensen waarmee we werken uit om deze ingangspunten zelf te ervaren. Hierdoor:

  • activeren we tot zelfsturing
  • bevorderen we open communicatie met compassie
  • vergroten wij het bewust-zijn van ieders zelf oplossend vermogen
  • stimuleren wij een organische manier van samenwerken
  • geven we leiding/begeleiding op een intuïtieve, pure manier
  • zetten we onze persoonlijke talenten ten volle in en nodigen anderen uit dat ook te doen

  Heb je interesse om Magisch Veldmeester te worden? Kijk dan voor meer informatie bij jaartraject magisch veldmeester