Wie zijn wij?

De magische driehoek is een product van het Magisch Perspectief.
De grondleggers, Sandra Boer, Melle Gerlofs en Petra Thissen maken het mogelijk om spelenderwijs bewustzijn te vergroten, communicatie openhartig en transparant te maken, eigenaarschap te voelen en samen te werken vanuit eigenheid.
De magische driehoek is de spil in de trajecten en workshops die wij aanbieden.

Oorsprong en ontwikkeling van de magische driehoek

De magische driehoek is ontstaan uit de behoefte om recht te doen aan wie we in wezen zijn. Elk mens is in onze ogen heel, uniek en in staat om zelf oplossingen te vinden. Om dit zelf oplossend vermogen aan te spreken richten we ons, met de magische driehoek en onze werkwijze, op de gehele mens: het zichtbare deel, lichaam en gedrag – en het onzichtbare deel, energie en belevingswereld. In groepen maken we door het inzetten van de magische driehoek de samenwerking en onderlinge verhoudingen zichtbaar.

We hebben ontdekt dat de kracht van de magische driehoek te danken is aan een veld. Wij noemen dit het Liefdesveld. Door ons bewust-zijn hiervoor te openen zijn wij gaan vertrouwen op de werking van het veld en hebben wij liefdes-bewust-zijn ontwikkeld.

Samen met Aylin Özlen en Luc Pieters, beiden opgeleid tot Magisch Veldmeester, brengen wij de magische driehoek in de wereld.

We nodigen de mensen waarmee we werken uit om zichzelf te zijn en hun hart te volgen zodat ieders specifieke bijdrage zichtbaar wordt. Eigenheid is op deze manier het vertrekpunt om de verbinding met anderen te maken.

Sandra Boer

Sandra Boer
ontwikkelaar | coach | facilitator

sandra@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#transitiecoaching #themaworkshops #groepen op aanvraag


Melle Gerlofs

Melle Gerlofs
ontwikkelaar | coach |trainer

melle@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#ondernemen vanuit je hart #eigenaarschap voelen en nemen #weerstand transformeren # teams beter laten functioneren


Petra Thissen

Petra Thissen
ontwikkelaar | coach |trainer

petra@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#zelf oplossend vermogen aanspreken #eigen regie #je basishouding versterken #wijsheid van het lichaam #gevoelens bespreekbaar maken

Aylin Özlen

Aylin Özlen
veldmeester | coach |trainer

aylin@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#werken aan thema’s #onderzoeken wat je purpose is

Luc Pieters

Luc Pieters
veldmeester | coach |trainer

luc@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#werken aan thema’s #leven en werken met liefde en lef #eigenaarschap voelen en nemen #begeleiden van transities #verbeteren van teams