Wie zijn wij?

De magische driehoek is een product van het Magisch Perspectief.
De grondleggers, Melle Gerlofs, Petra Thissen en Sandra Boer maken het mogelijk om spelenderwijs bewustzijn te vergroten, communicatie openhartig en transparant te maken, eigenaarschap te voelen en samen te werken vanuit eigenheid.
De magische driehoek is de spil in de trajecten en workshops die wij aanbieden.

Samen met Aylin Özlen en Luc Pieters, beiden opgeleid tot Magisch Veldmeester, brengen wij de magische driehoek in de wereld.  

Waarom is de magische driehoek ontwikkeld?

De magische driehoek is ontstaan uit de behoefte om recht te doen aan wie we in wezen zijn en wat we te doen hebben.

Elk mens is in onze ogen heel, uniek en in staat om zelf oplossingen te vinden. Om dit zelf oplossend vermogen aan te spreken richten we ons, met de magische driehoek en onze werkwijze, op de gehele mens: het zichtbare deel, lichaam en gedrag – en het onzichtbare deel, energie en belevingswereld. In groepen maken we door het inzetten van de magische driehoek de samenwerking en onderlinge verhoudingen zichtbaar.

We nodigen de mensen waarmee we werken uit om zichzelf te zijn en hun hart te volgen zodat ieders specifieke bijdrage zichtbaar wordt. Eigenheid is op deze manier het vertrekpunt om de verbinding met anderen te maken.

Sandra Boer

Sandra Boer
ontwikkelaar | coach | facilitator

sandra@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#transitiecoaching #themaworkshops #groepen op aanvraag


Petra Thissen

Petra Thissen
ontwikkelaar | coach |trainer

petra@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#zelf oplossend vermogen aanspreken #eigen regie #je basishouding versterken #wijsheid van het lichaam #gevoelens bespreekbaar maken


Aylin Özlen

Aylin Özlen
veldmeester | coach | trainer

aylin@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#coaching #(persoonlijk) leiderschap #persoonlijke groei #je eigen unieke expressie vinden en leven #richting geven aan je leven en werk #leven wie je in wezen bent


Melle Gerlofs

Melle Gerlofs
ontwikkelaar | coach |trainer

melle@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#ondernemen vanuit je hart #eigenaarschap voelen en nemen #weerstand transformeren # teams beter laten functioneren

Luc Pieters

Luc Pieters
veldmeester | coach |trainer

luc@magischedriehoek.nl

Ik sta je met de magische driehoek bij met:
#werken aan thema’s #leven en werken met liefde en lef #eigenaarschap voelen en nemen #begeleiden van transities #verbeteren van teams